2011-01-03

Adam Nowicki: Z drogi na Boksze (1978)

Adam Nowicki, "Z drogi na Boksze", 1978

Adam Nowicki, "Z drogi na Boksze", 1978

Adam Nowicki, "Z drogi na Boksze", 1978

Adam Nowicki, "Z drogi na Boksze", 1978

Adam Nowicki, "Z drogi na Boksze", 1978


Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z inwentarza dóbr leśnictwa z 1639 roku. Wówczas wieś położona na południowo-zachodnim brzegu jeziora Sejwy Czarne (obecnie Boksze) liczyła siedem włók a mieszkało w niej ośmiu osoczników uposażonych w półwłókowe gospodarstwa. Ponadto otrzymali 2 włóki ziemi z których płacili czynsz roczny w wysokości 2 kop groszy litewskich. Zadaniem osoczników była ochrona puszczy merecko-przełomsko-perstuńskiej przed dalsza kolonizacją i niszczeniem ostepów leśnych i bezprawnym pozyskiwaniem drewna i bogactw leśnych.

Jednym z mieszkańców był Moris (Morris) Rosenfeld, autor "Songs of Labor" (Pieśni pracy) i innych wierszy, urodzony jako Mosze Jakub Ałter w 1862 r., jako syn żydowskiego rybaka we wsi Boksze (jid. Bolshein). Zmarł w 1923 r. w USA.

Obecnie dawna wieś Boksze to Boksze Stare i Boksze Osada. Składa się z dwóch plosów oddzielonych od siebie cieśniną.
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Boksze]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz